Nie AMG

Patrycja Jursza

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

Dorota Mickiewicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności, Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej

Krzysztof Siemianowski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności, Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością

Małgorzata Ryszkowska-Siwko

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Pochodzenia Zwierzęcego

Jolanta Król

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Pochodzenia Zwierzęcego

Aneta Brodziak

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności, Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego

Ryszard Zieliński

Poznań University of Economics and Business,
Faculty of Commodity Science
Department of Technology and Instrumental Analysis,
ul. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
e-mail: r.zielinski@ue.poznan.pl

Uve Werner

University of Applied Science Bremerhaven, Laboratory for Electrical Machines and Devices,
An der Karlstadt 8, 27568 Bremerhaven, Germany
e-mail: uwerner@hs-bremerhaven.de

Pages

Subscribe to RSS - Nie AMG