Analiza dokładności oceny współczynnika korekcyjnego poprawki na deformację w metodzie Draught Survey

Accuracy analysis assesment of the correction factor used for deflection correction at the Draft Survey method

Jarosław Soliwoda         

Abstract: 

The article presents the method of determining a correction factor used in the correction to the deformation of the hull of the ship with respect to the method Draught Survey. The standard has been used correction factors were presented as well as methods of their determination. It presented an analysis of the methods used for determining the correction factor and its value with relation to the bulker vessels in the aspect of the accuracy of the determination of their displacements.

Streszczenie: 

W artykule przedstawiono metody określania współczynnika korekcyjnego stosowanego w poprawkach na deformację kadłuba statku w odniesieniu do metody Draught Survey. Omówiono standardowo używane współczynniki korekcyjne, jak również metody ich wyznaczania. Zaprezentowana została analiza używanych metod wyznaczania współczynnika korekcyjnego i jego wartości w odniesieniu do przykładowych statków w aspekcie dokładności wyznaczania wyporności statku.

Słowa kluczowe: 
pomiary masy ładunku
Draught Survey
Issue: 
Pages: 
131
143
Download full text in pdf: 
References: 

Code of Uniform Standards and Procedures for the Performance of Draught Survey of Coal Cargoes, Economic and Social Council, Committee on Energy, Economic Commission for Europe, February 1992.

Dibble J., Mitchell P., Draught Surveys: A Guide to Good Practice, The North of England P&I Association, Loss Prevention Guides 2006.

Mackney M., Ross C., Preliminary Ship Design Using One- and Two-Dimensional Models, Marine Technology, 1999, No. 36(2).

Measurement of bulk cargoes, P&I Carefully to Carry, May 2008.

Puchalski J., Soliwoda J., Eksploatacja masowców, Trademar, Gdynia 2008.

Soliwoda J., Obliczanie masy ładunku na podstawie zanurzeń, SDK AM, Gdynia 1994.

Ziha K., Displacement of a Deflected Ship Hull, SNAME Marine Technology, 2002, No. 39(1).

Citation pattern: Soliwoda J., Analiza dokładności oceny współczynnika korekcyjnego poprawki na deformację w metodzie Draught Survey, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 97, str. 131-143, 2016

BibTeX     EndNote