Implementacja wybranych metod analizy stanów nieustalonych w środowisku Mathcad

Implementation of selected methods of transient state solutions in Mathcad environment

Piotr Jankowski         

Abstract: 

The paper presents the possibilities (and limitations) Mathcad environment for the analysis of complex systems in a transient state. As an example the linear circuit was solved, using the numerical, Laplace and state variables method in this environment. In order to determine of the transitional matrix Sylvester accurate method using a symbolic processor and the approximate Taylor was applied. All results were verified by comparison with the operator method solution.

Streszczenie: 

W artykule przedstawiono możliwości (oraz ograniczenia) środowiska Mathcad do analizy złożonych układów w stanie nieustalonym. Jako przykład rozwiązano obwód liniowy metodą numeryczną, operatorową oraz zmiennych stanu w tym środowisku. W celu wyznaczenia macierzy tranzycyjnej zastosowano dokładną metodę Sylvestera z wykorzystaniem procesora symbolicznego, jak również przybliżoną metodę rozwinięcia w szereg Taylora. Wszystkie wyniki zostały dodatkowo zweryfikowane poprzez porównanie z rozwiązaniem metodą operatorową.

Issue: 
Pages: 
26
40
Download full text in pdf: 
References: 

Bolkowski S., Teoria obwodów elektrycznych, WNT, Warszawa 2005.

Chua Leon Ong, Lin Pak Ming, Komputerowa Analiza układów elektronicznych, algorytmy i metody obliczeniowe, WNT, Warszawa 1979.

Direktor S., Rohrer A., Podstawy teorii układów elektrycznych, PWN, Warszawa 1976.

Jankowski P., Wybrane zagadnienia elektrotechniki w środowisku Mathcad, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2011.

Krakowski M., Elektrotechnika teoretyczna. Obwody liniowe i nieliniowe, PWN, Warszawa 1995.

Noble B., Applied Linear Algebra, Englewood Cliffs, Prentice Hall, Inc., New Jersey 1969.

Osiowski J., Szabatin J., Podstawy teorii obwodów, t. III, WNT, Warszawa 1995.

Citation pattern: Jankowski P., Implementacja wybranych metod analizy stanów nieustalonych w środowisku Mathcad, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 85, str. 26-40, 2014

BibTeX     EndNote