Technologie energoelektroniczne w nowoczesnych systemach elektroenergetycznych

Ryszard Strzelecki         

Abstract: 
Streszczenie: 

W artykule omówiono najważniejsze obszary zastosowań energoelektroniki w systemach elektroenergetycznych, w szczególności w systemach dystrybucyjnych. Przytoczone przykłady unaoczniają zarazem celowość i niezbędność oraz wskazują kierunki dalszych prac badawczo-apli-kacyjnych w tych obszarach, w tym prac koniecznych do przeprowadzenia w Polsce. Możliwość wykorzystania w tym celu potencjału krajowych ośrodków badawczo-rozwojowych ilustrują przed-stawione rozwiązania praktyczne układów energoelektronicznych, dedykowanych bądź z możliwością adaptacji do systemów dystrybucyjnych.

Issue: 
Pages: 
164
189
Download full text in pdf: 
References: 

Adamowicz M., Strzelecka N., T-source inverter, Przegląd Elektrotechniczny, 2009, 85, nr 10, s. 233–238.

Akagi H., Watanabe E.H., Aredes M., Instantaneus Power Theory and Applications to Power Conditioning, John Wiley&Sons 2007.

Anderson J., Peng F.Z., Four Quasi-Z-Source Inverters, PESC08 2008, s. 2743–2749.

Aredes M., Heumann K., Watanabe E., An universal active power line conditioner, IEEE Trans. on Power Delivery, 1998, vol. 13, no2, s. 1453–1460.

Benysek G., Improvement in the Quality of Delivery of Electrical Energy using PE Systems, Springer 2007.

Blaabjerg F., Chen Z., Power Electronics for Modern Wind Turbines, Morgan&Claypool Publ., 2006.

Blaabjerg F., Chen Z., Kjaer S.B., Power electronics as efficiency interface in dispersed power generation systems, IEEE Trans. on Power Electron., 2004, vol. 19, no 5, s. 1184–1194.

Boldea I., Variable Speed Generators, Taylor & Francis Group, 2006.

Bose B.K., Power Electronics and Motor Drives: Advances and Trends, Academic Press, 2006.

Calais M., Myrzik J., Spooner T., Agelidis V.G., Inverters for single-phase grid connected photovoltaic systems – an overview, 2002, PESC’02, vol. 4, no 23–27, s. 1995–2000.

Carlsson A., The back to back converter – control and design, Lund Institute of Technology, 1998.

Dunlop J.P., Photovoltaic Systems, Amer Tech. Pub, 2009.

Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych.

Emadi A., Nasiri A., Bekiarov S.B., Uninterruptible Power Supplies and Active Filters, CRC Press, 2005.

Emadi A. at al., Integrated Power Electronic Converters and Digital Control, CRC Press, 2009.

Enjeti P., Palma L., Todorocic M.H., Power Conditioning Systems for Fuel Cell Applications, John Wiley&Sons, 2009.

Flourentzou N., Agelidis V.G., Demetriades G.D., VSC-Based HVDC Power Transmission Systems: An Overview, IEEE Trans. on Power Electronics, 2009, vol. 24, no 3, s. 592–602.

Fujta H., Akagi H., Unified power quality conditioner: the integration of series and shunt active filter, IEEE Trans. on Power Electronics, 1998, vol. 13, no 2, s. 315–322.

Gientkowski Z., Autonomiczne prądnice indukcyjne o wzbudzeniu kondensatorowym i przekształtnikowym, Wydawnictwa Uczelniane ATR w Bydgoszczy, 1997.

Ghosh A., Jindal A.K., Jodhi A., Design of a capacitor-supported dynamic voltage restorer (DVR) for unbalanced and distorted loads, IEEE Trans. Power Delivery, 2004, vol. 19, no 1, s. 405–413.

Ghosh A., Ledwich G., Power Quality Enhancement using Custom Power Devices, Kluwer Academic Pub., 2002.

Guerrero M.A., at al., Supercapacitors: Alternative Energy Storage Systems, Przegląd Elektrotechniczny, 2009, vol. 85, nr 10, s. 188–195.

Hagiwara M., Fujita H., Akagi H., Performance of a self-commutated BTB HVDC link system under a single-line-to-ground fault condition, IEEE Trans. on Power Electronics, 2003, vol. 18, no 1, s. 278–285.

Hagiwara M., Wada K., Fujita H., Akagi H., Dynamic Behavior of a 21-Level BTB-Based PowerFlow Controller Under Single-Line-to-Ground Fault Conditions, IEEE Trans. on Ind. Applications, 2007, vol. 43, no 5, s. 1379–1387.

Han B.M., Baek, S.T., Bae, B.Y., Choi, J.Y., Back-to-back HVDC system using a 36-step voltage source converter, IEE Proc. Generation, Transmission and Distribution, 2006, vol. 153, no 6, 677–683.

Heier S., Waddington R., Grid Integration of Wind Energy Conversion Systems, WileyBlackwellm, 2006.

Huang C.J., Huang S.J., Pai F.S., Design of Dynamic Voltage Restorer with Disturbance-Filtering Enhancement, IEEE Trans. Power Electronics, 2003, vol. 18, no 5, s. 1202–1210.

Huang Y., Shen M., Peng F.Z., Wang J., Z-Source Inverter for Residential Photovoltaic Systems, IEEE Trans. on Power Electronics, 2006, vol. 21, no 6, s. 176–182.

Inoue S., Akagi H., A Bi-Directional Isolated DC-DC Converter as a Core Circuit of the NextGeneration Medium-Voltage Power Conversion System, PESC06, 2006, PS1-48, s. 314–320.

Ise T., Advantages and Circuit Configuration of a DC Microgrid, Symposium on Microgrids, Montreal 2006.

Ito Y., Zhongqing Y., Akagi H., DC microgrid based distribution power generation system, IPEMC’04, 2004, vol. 3, s. 1740–1745.

Januszewski S., Światek H., Zymmer K., Przyrządy energoelektroniczne i ich zastosowania, Wydawnictwo Książkowe Instytutu Elektrotechniki, Warszawa 2008.

Jauch T., Kara A, Rahmani M., Westermann D., Power quality ensured by dynamic voltage correction, ABB Rev., 1998, vol. 4.

Jiang Z., Yu H., Hybrid DC- and AC-Linked Microgrids: Towards Integration of Distributed Energy Resources, IEEE Energy 2030 Conf., Atlanta 2008.

Kakigano H. at al., Fundamental characteristics of DC microgrid for residential houses with cogeneration system in each house, PES General Meeting – Conversion and Delivery of Electrical Energy in the 21st Century, 2008.

Kawamura A., Pavlovsky M., Tsuruta Y., State-of-the-Art. High Power Density and High Efficiency DC-DC Chopper Circuits fot HEV and FCEV Applications, Przegląd Elektrotechniczny, 2008, 84, nr 9, s. 1–13.

Kazimierczuk M.K., High-Frequency Magnetic Components, John Wiley&Sons, 2009.

Kazimierkowski M., Krishnan R., Blaabjerg F., Control in Power Electronics, Academic Press, 2002.

Lai J.S., Power conditioning circuit topologies, IEEE Ind. Electronics Magazine, 2009, vol. 3, no 2, s. 24–34.

Lasseter, R., Paigi P., Microgrid: a conceptual solution, PESC’04, 2004, vol. 6, s. 4285–4290.

Liu W., Dirker J., Wyk van J.D., Power Density Improvement in Integrated Electromagnetic Passive Modules with Embedded Heat Extractors, IEEE Trans. on Power Electronics, 2008, vol. 23, no 6, s. 3142–3150.

Luo F.L, Essential DC/DC Converters, CRC Press, 2006.

Lubośny Z., Elektrownie wiatrowe w systemie elektroenergetycznym, Wydawnictwa NaukowoTechniczne, 2006.

Machowski J., Elastyczne systemy przesyłowe – FACTS, Przegląd Elektrotechniczny, 2002, 78, nr 7, s. 189–196.

Massoud S., Wollenberg B., Toward a smart grid: power delivery for the 21st century, IEEE Power and Energy Magazine, 2005, 3, no5, s. 34–41.

Piróg S., Energoelektronika: Układy o komutacji sieciowej i o komutacji twardej, Komitet Elektrotechniki PAN, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2006.

Potencjał efektywności energetycznej i redukcji emisji w wybranych grupach użytkowania energii. Droga naprzód do realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego, Raport Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Górnośląskiego w Katowicach we współpracy z Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Katowice 2009.

Power Electronics Handbook, ed. M.H. Rashid, Academic Press 2006.

Power Electronics in Smart Electrical Energy Networks, Strzelecki R., Benysek G. (eds), Springer, 2008.

Power Quality. Mitigation Technologies in a Distributed Environment, ed. A. Moreno-Munoz, Springer, 2007.

Quang N.P., Vector Control of Three-Phase AC Machines: System Development in the Practice, Springer, 2008.

Rodriguez J., Lai J.S., Peng F.Z., Multilevel inverters: a survey of topologies, controls, and applications, IEEE Trans. on Ind. on Electronics, 2002, vol. 49, no 4, s. 724–738.

Simoes M.G., Renewable Energy Systems. Design and Analysis with Induction Generators, CRC Press, 2004.

Song Y.H., Johns A.T., Flexible AC Transmission Systems (FACTS), IEE Power and Energy Series 30, The Institution of Electrical Engineering, 1999.

Sood V.K., HVDC and FACTS Controllers: Applications of Static Converters in Power Systems, Springer, 2004.

Sourkounis C., Ni B., Richter F., Comparison of Energy Storage Management Methods to Smooth Power Fluctuations of Wind Parks, Przegląd Elektrotechniczny, 2009, vol. 85, nr 10, s. 196–200.

Strzelecki R., Właściwości trójfazowego układu UPQC – modelowanie i weryfikacja eksperymentalna, Przegląd Elektrotechniczny, 2005, 81, nr 11, s. 295–298.

Strzelecki R., Benysek G., Dębicki H., Uniwersalny wielofunkcyjny sprzęg międzysystemowy, Przegląd Elektrotechniczny, 2004, 80, nr 3, s. 226–232.

Strzelecki R., Benysek G., Noculak A., Wykorzystanie urządzeń energoelektronicznych w systemie elektroenergetycznym, Przegląd Elektrotechniczny, 2003, 79, nr 2, s. 41–49.

Strzelecki R., Benysek G., Wojciechowski D., Układy dynamicznego odtwarzania napięcia. Zastosowanie i właściwości, Przegląd Elektrotechniczny, 2008, 84, nr 2, s. 33–38.

Strzelecki R., Bury W., Adamowicz M., Strzelecka N., New Alternative Passive Networks to Improve the Range Output Voltage Regulation of the PWM Inverters, APEC’09, Washington 2009.

Strzelecki R., Supronowicz H., Filtracja harmonicznych w sieciach zasilających prądu przemiennego, Komitet Elektrotechniki PAN, Adam Marszałek, wyd.1/2, 1998/1999.

Strzelecki R., Supronowicz H., Współczynnik mocy w systemach zasilania prądu przemiennego i metody jego poprawy, Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, 2000.

Ustawa o efektywności energetycznej, Projekt – wersja 8, Warszawa 15.05.2009.

Wang J., Huang A.Q., Sung W., Liu Y., Baliga B.J., Smart Grid technologies, IEEE Industrial Electronics Magazine, 2009, vol. 3, no 2, s. 16–23.

Wang J., Peng F.Z., Unified Power Flow Controller Using the Cascade Multilevel Inverter, IEEE Trans. on Power Electronics, 2004, vol. 19, no 4, s. 1077–1084.

Wojciechowski D., Novel Controller for 3-Phase Active Power Filter with LCL coupling circuit, Przegląd Elektrotechniczny, 2009, 85, nr 10, s. 208–112.

Wu B., High-Power Converters and AC Drives, John Wiley&Sons, 2006.

Zymmer K., Zakrzewski Z., Strzelecki R., Szczepankowski P., Czteropoziomowy falownik napiecia 6 kV typu „Diode clamped”. Budowa i sterowanie, Przegląd Elektrotechniczny, 2008, 84, nr 4, s. 4–9.

Citation pattern: Strzelecki R., Technologie energoelektroniczne w nowoczesnych systemach elektroenergetycznych, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 62, str. 164-189, 2009

BibTeX     EndNote