Wpływ wiatru, prądu i falowania na bazpieczeństwo cumowania zbiornikowca w terminalu

Wind's Wave's and Current's Influence on Safety of Tabker's Mooring in Oil Terminal

Jarosław Soliwoda         Przemysław Wilczyński         

Abstract: 

Paper present influence of the wind and current on mooring tanker and the reaction of mooring lines on the ship movement in port caused by waves. During cargo operations dynamically change windage area, submerged part of tankers and also metacentric height, which have great impact on the strength in mooring lines and ship’s equipment.

Streszczenie: 

W artykule przedstawiono wpływ oddziaływania wiatru i prądu na zacumowany zbiornikowiec oraz reakcje lin cumowniczych na ruch statku, wywołany falowaniem wewnątrz portu. Podczas operacji ładunkowych zmienia się powierzchnia oddziaływania wiatru na statek, podwodna powierzchnia kadłuba statku wystawiona na działanie prądu, a także wartość wysokości metacentrycznej, które mają znaczący wpływ na wytrzymałość lin i urządzeń cumowniczych statku.

Keywords: 
mooring equipment, mooring lines, ropes strength parameters
Słowa kluczowe: 
urządzenia cumownicze, liny cumownicze, parametry wytrzymałościowe lin cumowniczych
Issue: 
Pages: 
80
95
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Banfield, S.P., Ratcliffe, A., Flory, J.F., 2014, Computer Mooring Load Analysis to Improve Port Operation and Safety, Tension Technology International Ltd.

China Classification Society, 2010, Guidelines for Implementation of the Requirements for Construction and Equipment of Tankers of Oil Industry Organizations.

Clark, B., 2009, Mooring and Anchoring Ships, vol 1, Principles and Practice, Nautical Institute, London.

IACS, 2007, International Association of Classification Societes, Requirements Concerning Mooring, Anchoring and Towing.

IMO, 2002, Sub-Committee on Ship Design and Equipment, Anchoring, Mooring and Towing Equipment Mooring Lines and Bitts and Safety of Personel, vol. 46/INF3.

IMO, 2005, International Maritime Organization, MSC/Circ.1175 Guidance on Shipboard Towing and Mooring Equipment, London.

Królikowski, A., Soliwoda, J., Kucharski, S., 2005, Analiza możliwości bezpiecznego postoju VLCC m/v „Algarve” na stanowisku T Portu Północnego Gdańsk, Gdynia.

OCIMF, 2008, Oil Companies International Marine Forum, Mooring Equipment Guidelines, Bermuda.

PIANC, 2016, Recommendation for the Design and Assessment of Marine Oil and Petrochemical Terminals, Permanent International Association of Navigation Congresses.

Citation pattern: Soliwoda J., Wilczyński P., Wpływ wiatru, prądu i falowania na bazpieczeństwo cumowania zbiornikowca w terminalu, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 102, str. 80-95, 2017

BibTeX     EndNote