Koncepcja zastosowania technologii RFID w transporcie drogowym

Analysis of Application Possibilities of RFID Technology in Road Transport

Tomasz Neumann         

Abstract: 

The paper presents examples of practical use of RFID technology in road transport and there are also proposed solutions to help manage the transport process. The principles of operation of these systems have been discussed and the benefits of using them have been demonstrated.

Streszczenie: 

W artykule przedstawiono przykłady praktycznego zastosowania technologii RFID w transporcie drogowym oraz zaproponowano rozwiązania systemowe wspomagające zarządzanie procesem transportu. Omówiono zasady działania tych systemów oraz wykazano korzyści wynikające z ich zastosowania.

Keywords: 
radiofrequency identification, containers, transportation, road transport safety
Słowa kluczowe: 
identyfikacja radiowa, kontenery, transport, bezpieczeństwo transportu drogowego
Issue: 
Pages: 
44
60
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Assaf, M.H., Williams, K.M., 2011, RFID for Optimisation of Public Transportation System, 2011 Seventh International Conference on Intelligent Sensors, Sensor Networks and Information Processing, s. 407–412.

Bentyn, Z., 2014, Odporność globalnych łańcuchów dostaw na zmiany otoczenia gospodarczego, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5, s. 44–56.

Bolic, M., Simplot-Ryl, D., Stojmenovic, I., 2010, RFID Systems: Research Trends and Challenges, John Wiley & Sons.

Kathawala, Y., Tueck, B., 2008, The Use of RFID for Traffic Management, International Journal of Technology, Policy and Management, no. 8.

Lai, F., Hutchinson, J., Zhang, G., 2005, Radio Frequency Identification (RFID) in China: Opportunities and Challenges, International Journal of Retail & Distribution Management, no. 33(12), s. 905–916.

Masse, D., 2004, RFID Handbook: Fundamentals and Applications in Contactless Smart Cards and Identification Second Edition, Microwave Journal, no. 47(10), s. 168–169.

Neumann, T., 2016, The Shortest Path Problem with Uncertain Information in Transport Networks, w: Challenge of Transport Telematics, Mikulski, J. (ed), Communications in Computer and Information Science, Springer International Publishing, Katowice – Ustroń, s. 475–486.

Neumann, T., 2017, Fuzzy Routing Algorithm in Telematics Transportation Systems, w: Smart

Solutions in Today’s Transport, Mikulski, J. (ed.), Communications in Computer and Information Science, Springer International Publishing, Katowice – Ustroń, s. 494–505.

Niemojewski, P., 2007, Wprowadzenie do technologii RFID. Płatności bezstykowe – dziś i jutro, Medien Service, Warszawa.

Surmacz, N., 2017, Technologia RFID w transporcie drogowym, praca inżynierska, Akademia Morska w Gdyni.

Szczuka, M., 2015, RFID Technology, as Object of Researches in a Group of Young People, Research in Logistics & Production, no. 5(2), s. 201–209.

Wang, W., Fan, S., 2009, RFID Technology Application in Container Transportation, Joint Conferences on Pervasive Computing (JCPC), s. 639–642.

Waśniewski, T., Czarnecki, M., Marcinkowska, A., Szymańska, M., 2015, Zastosowanie technologii RFID w logistyce miejskiej, Systemy Logistyczne Wojsk, nr 42, s. 204–220.

Citation pattern: Neumann T., Koncepcja zastosowania technologii RFID w transporcie drogowym, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 102, str. 44-60, 2017

BibTeX     EndNote